?sky English
Děti se učí přemýšlet, spolupracovat, nebát se chyb a objevovat

fish_punkNáš program je vytvořen tak, aby pomohl každému z našich dětí objevovat a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Respektujeme, že každé dítě je jedinečné. Víme, že  každé dítě se učí jiným tempem a že každé bude jinak postupovat  za použití stejné učební metody. Klademe si za cíl přistupovat k dětem flexibilně a tvořivě.  sofipeml_300

V MŠ Perlička se děti učí spolu spolupracovat spíše než mezi sebou soutěžit. Děti objevují vlastní schopnosti, které jsou jim dány a rozvíjí si silný smysl pro nezávislost, sebedůvěru a sebedisciplínu. V prostředí, které dětem dává svobodu, aby procházely učivem dle svého tempa a snažily se porazit jen sebe sama, se děti rychle naučí nemít strach z toho, že udělají chybu. Mohou zkusit věci znovu beze strachu, že jim bude někdo chyby vytýkat nebo že se zesměšní.

Naše děti se učí, jak přemýšlet, pozorovat a řešit, ne memorizovat a rychle zapomenout. Učitelé děti povzbuzují, aby samy přemýšlely a aktivně se zapojily do vzdělávacího procesu.