?sky English
Srovnání Montessori a tradičního vzdělávacího přístupu

SROVNÁNÍ TRADIČNÍHO A MONTESSORI PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ
  
Tradiční přístupMontessori přístup
~~~~~~
Důraz na  vědomosti a sociálního rozvojDůraz na kognitivní struktury a sociální rozvoj
~~~ ~~~
Role učitele je dominantní a aktivní; dítě je pasivním příjemcemRole učitele je nenápadná; dítě se aktivně účastní učení
~~~~~~
Učitel je hlavním prosazovatelem vnější disciplínyProstředí a metoda podporuje vnitřní sebedisciplínu
~~~~~~
Individuální a skupinové pokyny odpovídající stylu výuky dospělýchIndividuální a skupinové pokyny jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly stylu výuky každého studenta
~~~~~~
Stejné věkové skupinySmíšené věkové skupiny
~~~ ~~~
Učitel provádí většinu výuky, nepodporuje spolupráci Děti jsou podporovány v tom, aby učily, spolupracovaly a pomáhaly jeden druhému
~~~~~~
Program je strukturován tak, že jen málo reflektuje zájmy dítěte – sensitivní obdobíDítě si volí vlastní práci dle zájmů a schopností – sensitivního období
~~~ ~~~
Dítě získává koncepty za pomocí učiteleDítě formuluje koncepty samo, za pomocí výukových materiálů, které toto umožňují
~~~~~~
Dítěti je obvykle dán specifický čas na práciDítě pracuje na vybraném projektu tak dlouho, jak samo chce
~~~ ~~~
Rychlost pokynů je určována skupinou nebo učitelemDítě si určuje vlastní rychlost učení tak, aby si upevnilo informace
~~~ ~~~
Chyby jsou opraveny učitelemDítě samo zpozoruje chyby pomocí zpětné vazby z materiálů
~~~ ~~~
Učení je posíleno z vnějšku manipulací pomocí odměn a trestůUčení je posíleno vnitřně pomocí vlastního opakování aktivity dítětem, pomocí vnitřního pocitu úspěchu.
~~~~~~
Málo materiálů pro smyslovou a konkrétní manipulaciVíce smyslové materiály pro rozvoj fyzického zkoumání
 ~~~ ~~~
Dítě má přiděleno místo, je podporováno v tom, aby klidně sedělo a poslouchalo během skupinové výukyDítě může pracovat, tam kde je mu to příjemné, pohybovat se a mluvit (když tím neruší ostatní), práce ve skupině je dobrovolná